Inclusive Pride Flag
Search
Close this search box.

Dostęp do informacji przechowywanych przez First Light

Twoje prawa

Ustawa o ochronie danych osobowych z 2018 roku daje Ci prawo dostępu do danych osobowych, które First Lights o Tobie. W tym celu należy zapoznać się z poniższymi informacjami i wypełnić formularz online. Wniosek ten może złożyć osoba, której dotyczą informacje (osoba, której dane dotyczą), lub osoba działająca za jej zgodą. Zawsze będziemy sprawdzać to pozwolenie i tożsamość wszystkich osób składających wnioski, aby mieć pewność, że informacje nie zostaną ujawnione nikomu, komu nie powinny.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak First Light przetwarza Twoje dane, nasze noty dotyczące prywatności można przeczytać tutaj.

Jeśli chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat swoich praw do informacji lub masz jakiekolwiek trudności z wypełnieniem tego formularza, prosimy o kontakt z [email protected].

Jak odpowiemy na Twoją prośbę.

Dostarczymy kopię żądanych informacji w ciągu jednego miesiąca (30 dni) od otrzymania wniosku. Nie będzie za to pobierana żadna opłata. Twoje informacje zostaną przekazane w formie papierowej lub elektronicznej, w zależności od wybranych poniżej opcji.

Jeśli Twój wniosek jest szczególnie złożony, mamy prawo przedłużyć ten termin o kolejne dwa miesiące (60 dni). W takim przypadku skontaktujemy się z Tobą w ciągu pierwszego miesiąca, aby Cię o tym poinformować. Możemy również zapytać, czy możesz podać więcej szczegółów, które pomogą nam spełnić prośbę.

Zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty w przypadku, gdy żądanie jest ewidentnie nieuzasadnione, nadmierne lub gdy już dostarczyliśmy kopię. Opłata ta będzie oparta na kosztach administracyjnych związanych z udzieleniem Państwu informacji.

W wyjątkowych okolicznościach, gdy żądanie zostanie uznane za wyraźnie nieuzasadnione, nadmierne, a w szczególności powtarzające się, możemy odmówić odpowiedzi. Jeżeli zdecydujemy się odrzucić Państwa wniosek, w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku wyjaśnimy dlaczego i poinformujemy Państwa o przysługującym Państwu prawie do złożenia skargi do Komisarza ds. Informacji oraz do sądowego środka odwoławczego.

Ze względu na wrażliwy charakter przechowywanych przez nas informacji, naszą polityką jest rozmowa telefoniczna z osobą, której dane dotyczą, przed udostępnieniem jakichkolwiek informacji. Wszystkie żądania muszą zawierać numer telefonu kontaktowego do osoby, której dane dotyczą, z wyjątkiem żądań składanych w imieniu osoby, która nie ma zdolności do wyrażenia zgody na to żądanie.