Inclusive Pride Flag
Search
Close this search box.

Dziękujemy programowi Tesco Mobile Mała Pomoc za ufundowanie sześciu telefonów komórkowych i kart sim pre-paid.

Chcielibyśmy podziękować Tesco Mobile za podarowanie sześciu telefonów komórkowych z kartami sim na trzy miesiące w ramach programu Tesco Mobile Mała Pomoc.
Umożliwi to zespołowi niezależnych doradców ds. przemocy domowej zapewnienie klientom telefonów komórkowych w sytuacji, gdy ich własne telefony zostały zabrane lub nie są bezpieczne.e do wykorzystania. Dzięki temu będą mogli nadal kontaktować się z organizacjami wspierającymi, takimi jak my, a także w razie potrzeby dotrzeć do policji.