Inclusive Pride Flag
Search
Close this search box.

giờ mở cửa giáng sinh

Vui lòng lưu ý giờ mở cửa Giáng sinh năm 2020 của chúng tôi:

Swindon và Wiltshire SARC của chúng tôi sẽ vẫn hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.

Thứ Năm ngày 24 tháng 12 năm 2020 – Đêm Giáng Sinh

Thứ sáu ngày 25 tháng 12 năm 2020 – Ngày Giáng sinh

Thứ bảy ngày 26 tháng 12 năm 2020 – Boxing Day

chủ nhật ngày 27 tháng 12 năm 2020

Thứ hai ngày 28 tháng 12 năm 2020 – Ngày lễ ngân hàng

thứ ba ngày 29 tháng 12 năm 2020

thứ tư ngày 30 tháng 12 năm 2020

Thứ năm ngày 31 tháng 12 năm 2020 – Giao thừa

Thứ sáu, ngày 1 tháng 1 năm 2021 – Ngày đầu năm mới

Thứ bảy ngày 2 tháng 1 năm 2021

Chủ nhật ngày 3 tháng 1 năm 2021

thứ hai ngày 4 tháng 1 năm 2021

09:00 – 14:00

ĐÃ ĐÓNG CỬA

ĐÃ ĐÓNG CỬA

ĐÃ ĐÓNG CỬA

ĐÃ ĐÓNG CỬA

10:00 – 14:00

10:00 – 14:00

10:00 – 14:00

ĐÃ ĐÓNG CỬA

ĐÃ ĐÓNG CỬA

ĐÃ ĐÓNG CỬA

Giờ bình thường tiếp tục