Inclusive Pride Flag
Search
Close this search box.

Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới 2021

Chủ nhật ngày 10 tháng 10 là Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới năm 2021 và chủ đề năm nay do Liên đoàn Sức khỏe Tâm thần Thế giới đặt ra là ‘Sức khỏe Tâm thần trong một Thế giới Bất bình đẳng’.

Lạm dụng gia đình và bạo lực tình dục có thể có ảnh hưởng to lớn đến sức khỏe tâm thần của một cá nhân. Được biết, lạm dụng (cả trong thời thơ ấu và khi trưởng thành) thường là yếu tố chính dẫn đến trầm cảm, lo lắng và các rối loạn sức khỏe tâm thần khác có thể góp phần gây ra những khó khăn hơn nữa.

Tại First Light, chúng tôi cung cấp một loạt hỗ trợ cho những người hiện đang bị lạm dụng trong gia đình hoặc bạo lực tình dục hoặc lạm dụng và hỗ trợ phục hồi được cung cấp bởi các dịch vụ của chúng tôi. Các chi tiết hỗ trợ có thể được tìm thấy trên trang web của chúng tôi – http://firstlight.org.uk.