Inclusive Pride Flag
Search
Close this search box.

Stelling: Lyn Gooding reageert op voornemen van slachtoffers om meer tijd te krijgen om aangifte te doen van huiselijk geweld in Engeland en Wales

Bij First Light zijn we verheugd te vernemen dat de regering van plan is het amendement van barones Newlove over te nemen en overlevenden van huiselijk geweld een langere tijdslimiet te geven voor het indienen van een aanklacht tegen iemand voor gewone mishandeling.
De wijziging zal naar verwachting komen als onderdeel van de wet op politie, misdaad, veroordeling en rechtbanken, die momenteel door het parlement wordt aangenomen.
Lyn Gooding, CEO: “Als aanbieder van diensten die mensen ondersteunen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld, verwelkomen we deze aankondiging zeer, vooral omdat het voortkomt uit de eerdere aankondiging van vandaag door de Whitehall Watchdog, die de achterstand van wachtende zaken benadrukte. door strafrechtbanken worden behandeld, zal “vele jaren een probleem blijven”, met ernstige gevolgen voor de slachtoffers.
“Het duurt soms jaren voordat slachtoffers de moed hebben verzameld om hun misbruik te melden. Als en wanneer ze dat doen, moet er voldoende tijd worden gegeven voor een grondig onderzoek, zonder het risico te lopen dat er geen gerechtigheid komt alleen omdat een zaak is geacht buiten de tijd te zijn.
“We hopen alleen dat deze voorgestelde wijzigingen snel plaatsvinden om te voorkomen dat nog veel meer slachtoffers in de steek worden gelaten door het strafrechtsysteem.”