Inclusive Pride Flag
Search
Close this search box.

Truy cập thông tin do First Light nắm giữ

Quyền lợi của bạn

Đạo luật bảo vệ dữ liệu 2018 cấp cho bạn quyền truy cập thông tin cá nhân mà First Light giới thiệu về bạn. Để làm điều này, xin vui lòng đọc thông tin dưới đây và điền vào mẫu trực tuyến. Yêu cầu này có thể được thực hiện bởi người có thông tin (chủ thể dữ liệu) hoặc ai đó hành động với sự cho phép của họ. Chúng tôi sẽ luôn xác minh quyền này và danh tính của tất cả những người đưa ra yêu cầu, để đảm bảo rằng thông tin không được tiết lộ cho bất kỳ ai mà không nên.

Nếu bạn muốn biết thêm về cách First Light xử lý dữ liệu của mình, bạn có thể đọc các thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi tại đây.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về quyền thông tin của mình hoặc gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc hoàn thành biểu mẫu này, vui lòng liên hệ [email protected]

Chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn như thế nào.

Chúng tôi sẽ cung cấp một bản sao của thông tin được yêu cầu trong vòng một tháng (30 ngày) kể từ khi chúng tôi nhận được yêu cầu. Sẽ không có phí cho việc này. Thông tin của bạn sẽ được cung cấp ở định dạng giấy hoặc điện tử, tùy thuộc vào các tùy chọn được chọn bên dưới.

Nếu yêu cầu của bạn đặc biệt phức tạp, chúng tôi có quyền kéo dài khung thời gian thêm hai tháng (60 ngày). Nếu trường hợp này xảy ra, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng một tháng đầu tiên để thông báo cho bạn biết. Chúng tôi cũng có thể hỏi liệu bạn có thể cung cấp thêm chi tiết để giúp chúng tôi thực hiện yêu cầu hay không.

Chúng tôi bảo lưu quyền tính phí khi yêu cầu rõ ràng là vô căn cứ, quá mức hoặc khi chúng tôi đã cung cấp một bản sao. Phí này sẽ dựa trên chi phí hành chính để cung cấp thông tin cho bạn.

Trong những trường hợp đặc biệt khi yêu cầu được coi là rõ ràng là vô căn cứ, quá mức và đặc biệt là lặp đi lặp lại, chúng tôi có thể từ chối phản hồi. Nếu chúng tôi quyết định từ chối yêu cầu của bạn, trong vòng một tháng kể từ khi nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ giải thích lý do và thông báo cho bạn về quyền khiếu nại với Ủy viên Thông tin và biện pháp khắc phục tư pháp.

Do tính chất nhạy cảm của thông tin mà chúng tôi nắm giữ, chính sách của chúng tôi là nói chuyện qua điện thoại với chủ thể dữ liệu trước khi tiết lộ bất kỳ thông tin nào. Tất cả các yêu cầu phải bao gồm số điện thoại liên hệ của chủ thể dữ liệu, ngoại trừ các yêu cầu được thực hiện thay mặt cho một người không có khả năng đồng ý với yêu cầu này.